Tomter i Fjällnäs Resort

Fjällnäs Resort består för närvarande av 20 tomter. Samtliga ligger längs en nyanlagd väg, som är en fortsättning av infartsvägen till Fjällnäs Est 1882 på andra sidan riksväg 84. Gångavståndet till hotellet är 300 – 700 meter.

Fjällnäs Resort ligger på c:a 850 meters höjd ö h, en bit under trädgränsen (som ligger på c:a 900 meters höjd ö h). Området ligger i en backe, som sluttar mot söder/sydväst och som solen når från tidig morgon till sen kväll. Utsikten över fjällen är enastående från samtliga tomter, med områdets högsta fjäll – Storvigelen på 1582 meter ö h – i fonden.

Varje tomt har kommunalt VA, el och bredband framdraget till tomtgräns. Tomtstorlekarna varierar mellan c:a 1000 och 1500 m2. De flesta tomter har dessutom fria ytor både på ”framsidan” och ”baksidan” av tomterna.

Priserna på tomterna varierar enligt följande:

Tomt nr Fastighetsbeteckning* Areal m2 Pris kronor
1 2:196 1149 Såld
2 2:195 1039 Såld
3 2:194 1102 Såld
4 2:193 1008 Såld
5 2:192 1007 Såld
6 2:191 1035 Såld
7 2:190 1088 Såld
8 2:189 1050 Såld
9 2:188 1009 Såld
10 2:187 1144 Såld
11 2:186 1101 Såld
12 2:185 Såld
13 2:204 Såld
14 2:203 Såld
15 2:202 1294 1.700.000
16 2:201 1777 1.600.000
17 2:200 1154 1.600.000
18 2:199 1282 1.600.000
19 2:198 1326 Såld
20 2:197 1275 Såld

*Samtliga fastighetsbeteckningar inleds med ”Malmagen”

För mer information om tomterna, kontakta resort@fjallnas.se