Arkitekturen i Fjällnäs Resort: Naturnära och lågmäld, unik och exklusiv

En investering i Fjällnäs Resort ger möjlighet att förverkliga drömmar – att genomföra ett livsprojekt!

Varje byggnation bidrar samtidigt till värdena i Fjällnäs Resort. Tillsammans skapar husen en miljö som är naturnära och lågmäld, unik och exklusiv. Så samtidigt som en investering i Fjällnäs Resort ger möjlighet för varje fastighetsägare att skapa sitt livs projekt utifrån sina önskemål och idéer, så finns det ett ramverk för arkitekturen, som bildar grunden för de gemensamma värdena.

Detta ramverk innehåller några grundprinciper:

  • Husen i Fjällnäs Resort får gärna vara stora, unika och exklusiva. Men samtidigt bör de vara naturnära och lågmälda. Det innebär att husens exteriör präglas av naturmaterial – trä, gräs, sten och skiffer – och att den inte har framträdande inslag av plåt eller tegel. Målning används bara till detaljer (fönster, dörrar, etc).
  • Det tidigare designprogrammet för Härjedalens kommun är styrande, vilket bl a betyder att takvinklar är ”lågmälda”.
  • Byggnationen genomförs med omsorg om naturen, så att inte onödiga skador uppstår på mark och vegetation.

Detaljplanen för Fjällnäs Resort möjliggör förhållandevis stora byggrätter på varje tomt. Varje tomtägare bestämmer självfallet vilken bebyggelse som ska göras, men för att inspirera och underlätta i processen att välja byggnation har vi tagit fram tre förslag till arkitektur. Dessa förslag har utarbetats av Hille Melbue Arkitekter i Oslo och vidareutvecklats av N69 Arkitekter i Stockholm och är framtagna för att passa olika tomter beroende på deras läge, topografi och annat.