Välkommen till Fjällnäs Resort

Fjällnäs Resort erbjuder en unik möjlighet att investera i ett exklusivt fjällboende i en storslagen miljö och samtidigt nyttja den service som Fjällnäs Est 1882, Sveriges äldsta högfjällshotell, kan erbjuda.

Fjällnäs Resort ligger på c:a 850 meters höjd i byn Fjällnäs nära gränsen mellan Sverige och Norge och c:a 20 km från Funäsdalen och 55 km från Röros. Området ligger i en sydvästsluttning nära sjön Malmagen och i direkt anslutning till Fjällnäs Est 1882 (läs om hotellet här). Alla tomter har en magnifik utsikt över kalfjällen från öster till väster och med Storvigeln (1562 m öh) i fonden i söder.

Fjällnäs Resort omfattar två etapper. Etapp 1 på 23 tomter är slutsåld och arbetet med etapp 2 pågår. Tomterna får kommunalt V/A, el och fiber framdragna till tomtgränserna.

Byggnationen i Fjällnäs Resort präglas av naturnära material som trä, gräs och skiffer men däremot inte tegel, plåt eller reflekterande material. Husen får inte målas, men får gärna behandlas med järnvitriol, naturtjära eller liknande. Fönster, dörrar och detaljer kan dock målas.

Byggnationen kan även inspireras av ett antal hustyper framtagna i samarbete med Hille Melbue Arkitekter AS i Oslo. Mer information om hustyperna finns här.

Som ägare av ett hus i Fjällnäs Resort har man möjlighet att nyttja servicen hos intilliggande Fjällnäs Est 1882. Det innebär att man exempelvis är varmt välkommen att besöka hotellets restaurang och spa. Dessutom kan särskilda serviceavtal träffas med hotellet som passar var och en från tid till annan. Det kan exempelvis gälla catering, städning eller fastighetsskötsel. Hotellet kommer därutöver att sköta infrastrukturen för Fjällnäs Resort, dvs plogning, vägunderhåll, vägbelysning, sophantering och bredband. Allt för att underlätta fjällvistelsen och ge mer tid att utforska den orörda och unika vildmarken utanför tröskeln.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion om en framtidsinvestering i Fjällnäs Resort.

Lars Bertmar

Ägare av Fjällnäs Resort och Fjällnäs Est 1882
E-mail: lars.bertmar@fjallnas.se
Mobil: +46 708 869 020