Tomter i Fjällnäs Resort

Planeringen av etapp 2 pågår och detaljplanen vann laga kraft i början av 2024. I ovanstående kartbild illustreras planen för Fjällnäs Resort, etapp 2.

Förklaring till tecken:

  • Heldragna linjer – Område som aldrig bebyggs.
  • Streckade linjer  – Område som troligen aldrig bebyggs.
  • Orange färg i nordost – Allmänning/Tjärn

Samtliga tomter i etapp 1 ligger längs en nyanlagd väg, som är en fortsättning av infartsvägen till Fjällnäs Est 1882 på andra sidan riksväg 84. Huvudvägen genom etapp 2 utgör en fortsättning av vägen genom etapp 1.

Fjällnäs Resort ligger på c:a 850 meters höjd ö h, en bit under trädgränsen (som ligger på c:a 900 meters höjd ö h). Området ligger i en backe, som sluttar mot söder/sydväst och som solen når från tidig morgon till sen kväll. Utsikten över fjällen är enastående från samtliga tomter, med områdets högsta fjäll – Storvigelen på 1582 meter ö h – i fonden.

Varje tomt får kommunalt VA, el och bredband framdraget till tomtgräns.

För mer information om tomter i etapp 2, kontakta resort@fjallnas.se